List
 
 
 
List vo večernom západe na žilinskom Malom diele.

Copyright ©2005-2023 by Richard Tóth. All right reserved.