Stromoradie
 
 
 
Topoľová alej pri vysokoškolských internátoroch v Žiline. Jeden z prvých pokusov s IR fotografiou.

Copyright ©2005-2021 by Richard Tóth. All right reserved.