Skládka popolčeku
 
 
 
Krása prírody zdevastovaná človekom.

Copyright ©2005-2020 by Richard Tóth. All right reserved.