Skládka popolčeku
 
 
 
Krása prírody zdevastovaná človekom.

Copyright ©2005-2022 by Richard Tóth. All right reserved.