Zámok Červená Lhota
 
 
 
Kolega sa na konferu ČBMO v Českých Budejoviciach patrične pripravil a tak sme si spravili malý workshop. Ale ja tentokrát iba smartfónom...

Copyright ©2005-2024 by Richard Tóth. All right reserved.