Odraz
 
 
 
Pri ceste z Lietavského hradu som si krátil čas na zastávke fotením kaluže. :)

Copyright ©2005-2023 by Richard Tóth. All right reserved.