Patrik Herman
 
 
 
Tento výraz v Patrikovej tvári sa mi podarilo zachytiť pri vyhlasovaní výsledkov novinárskej sútaže Štúrovo pero 2005. Mimochodom, náš univerzitný časopis ŽUŽO sa tu umiestnil na II. mieste v kategórii vysokoškolských časopisov.

Copyright ©2005-2024 by Richard Tóth. All right reserved.