Skaza ľudstva
 
 
 
Skládka popolčeku zo Žilinskej teplárenskej v kontraste s krásou slovenskej prírody.

Copyright ©2005-2023 by Richard Tóth. All right reserved.