Z iného sveta
 
 
 
Vrstva popolčeku na vodnej hladine v nádrži nad Rosinou.

Copyright ©2005-2024 by Richard Tóth. All right reserved.