Straník
 
 
 
Pohľad na kopec Straník z Veľkého dielu.

Copyright ©2005-2019 by Richard Tóth. All right reserved.