Straník
 
 
 
Pohľad na kopec Straník z Veľkého dielu.

Copyright ©2005-2018 by Richard Tóth. All right reserved.