Pole nad Turím
 
 
 
Pri návrate zo Skalky sa naskytol celkom pekný minimalistický pohľad na človekom podmanenú prírodu.

Copyright ©2005-2024 by Richard Tóth. All right reserved.