Jachtklub ŽU
 
 
 
Pri potulkách po Vodnom diele Žilina, človek občas stretne aj členov nášho Jachtklubu ako sa hrajú ako malé deti. :)

Copyright ©2005-2022 by Richard Tóth. All right reserved.