Stará teheľňa III
 
 
 
Obyčajná stará zabudnutá lampa.

Copyright ©2005-2024 by Richard Tóth. All right reserved.