Strom II
 
 
 
Ten istý strom (ako Strom I), ale o deň skôr.

Copyright ©2005-2024 by Richard Tóth. All right reserved.